VIII SymNum 2021 – JAWOR, 3-4 lipca 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania referatów na VIII Sympozjum Numizmatyczne WZN,
które zaplanowane zostało na 3-4 lipca 2021.
Współgospodarzem będzie Muzeum Regionalne w Jaworze, a tematem wiodącym
Złote mennictwo na Śląsku“.
SymNum 2021 zorganizowane zostanie w systemie hybrydowym,
zarówno stacjonarnie (wygłaszający referaty) w Jaworze, ale także zdalnie (pozostali uczestnicy) w Internecie.

Termin zgłaszania referatów został przedłużony do 15 maja.

Zaproszenie do zgłaszania referatów