Polskie Towarzystwo Numizmatyczne prowadzi porady i ekspertyzy numizmatyczne.
O szczegóły prosimy pytać w siedzibie  PTN w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne posiada swoich ekspertów.

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ SPOSÓB I ZAKRES DZIAŁANIA EKSPERTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO