KONKURS NA MEDAL INC

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne ogłasza
Konkurs na projekt medalu XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego
(XVI International Numismatic Congress)

Prace do pierwszego etapu konkursu można składać do dnia 31 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 maja 2020 r.

NAGRODY:
– jedna nagroda (I stopnia) główna wynosząca 11 000 zł
– dwie do czterech nagród (II stopnia) wynoszące po 2 500 zł każda.

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

1) Magdalena Dobrucka artysta, medalier
2) prof. Hanna Jelonek – Pracownia Medalierstwa na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
3) Ewa Olszewska-Borys – artysta, medalier
4) Prof. Aleksander Bursche – Uniwersytet Warszawski
5) Andrzej Romanowski – Muzeum Narodowe w Warszawie 

Regulamin wraz z  załącznikami poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik do Umowy

Wizerunki medali kilku poprzednich Kongresów