Polecane strony

Katalogi numizmatyczne Online:

 

Kalinowski, Katalog banknotów dawnych ziem pruskich
http://republika.pl/wozniki/

W Polsce:

 

Mennica Polska S.A.
http://www.mennica.com.pl/

Narodowy Bank Polski:
http://www.nbp.pl/

Muzeum w Koszalinie
http://www.muzeum.koszalin.pl/?q=node/30

Muzea (Gabinety numizmatyczne, zbiory, wystawy):

Muzeum Mazowieckie w Płocku
Gabinet Numizmatyczny
http://www.muzeumplock.art.pl/numizmatyka.htm

Muzeum Narodowe w Warszawie
http://www.mnw.art.pl/glowna.html
(podstrona: ZBIORY, następnie Zbiory Monet i Medali)

Muzeum Narodowe w Kielcach
http://mnki.pl/
(podstrona: ZBIORY, następnie: Numizmatyka)

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
http://www.zgora.pl/muzeum/
(podstrona: Zielonogórskie notgeldy)

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Zbiory:
http://www.pma.pl/zbiory/lz-numi.htm

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Gabinet numizmatyczny:
http://www.pma.pl/zbiory/lz-numi.htm
(podstrona: Działy, następnie: Gabinet Numizmatyczny)

Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zbiory działu numizmatyki i medali:
http://www.muzeum-zamojskie.one.pl/html/num.html

Złote dukaty z mennicy złotostockiej
http://www.zlotystok.net/zs_zlote_dukaty.php

Strony zagraniczne:

 

The American Numismatic Society (Amerykańskie Towarzystwo Numizmatyczne):
http://www.amnumsoc.org/

The American Numismatic Association (Amerykańskie Stowarzyszenie Numizmatyczne):
http://www.money.org/AM/Template.cfm?Section=Home

Hellenic Numismatic Society (Greckie Towarzystwo Numizmatyczne):
http://www.coins.gr/hellenum/

The Royal Numismatic Society (Królewskie Towarzystwo Numizmatyczne):
http://www.rns.dircon.co.uk

The Russian Numismatic Society (Rosyjskie Towarzystwo Numizmatyczne):
http://www.russiannumismaticsociety.org

The British Numismatic Society (Brytyjskie Towarzystwo Numizmatyczne)
http://www-cm.fitzmuseum.cam.ac.uk/coins/britnumsoc/index.html

Oriental Numismatic Society (Orientalne Towarzystwo Numizmatyczne)
http://www.onsnumis.org/

International Numismatic Commission (Międzynarodowa Komisja Numizmatyczna):
http://www.amnumsoc.org/inc/index.htm

XIII Congreso Internacional de Numismática (XIII Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny), Madryt, 15-19 IX 2003
http://www.man.es/cin/

Swiss Numismatic Society (Szwajcarskie Towarzystwo Numizmatyczne)
http://www.numisuisse.ch/index.htm

Department of Coins and Medals, The Fitzwilliam Museum, University of
Cambridge
http://www-cm.fitzmuseum.cam.ac.uk/coins/

The British Museum, Department of Coins & Medals
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/cm/cmhome.html

Jerozolima, The Israel Museum, Numismatic Collection
http://www.imj.org.il/eng/archaeology/numismatics/index.html

Geldgeschichtliches Museum (der Kreissparkasse Koln)
http://www.geldgeschichte.org/do/de/homepage.asp

Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Pradze:
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/numismaticke-oddeleni.php

National Museum of Economy, The Royal Coin Cabinet – Sztokholm
http://www.myntkabinettet.se/engl.htm
http://www.sztokholm-hotele.com/sights/coincabinet.htm

The State Hermitage Museum – Ermitaż, Petersburg
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_7.html

Societa Numismatica Italiana (Włoskie Towarzystwo Numizmatyczne)
http://www.socnumit.org

Institut für Numismatik und Geldgeschichte Universität Wien
www.univie.ac.at/Numismatik/

Österreichische Numismatische Gesellschaft
http://oeng.at/cms/front_content.php?idcat=28

Geldmusem Deutsche Bundesbank
www.geldmuseum.de/links/links_links.php

Geldmusem Oesterreichischen Nationalbank
www.univie.ac.at/Numismatik/