XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

 XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny
XVI International Numismatic Congress

W dniach 20-25 września 2021 roku odbędzie się w Warszawie XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny.
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne obok Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie jest jednym ze współorganizatorów. Patronat nad Kongresem objął Narodowy Bank Polski.

Kongres odbywa się, co sześć lat. Poprzedni XV Kongres odbył się w dniach 21-25 września we Włoszech w miejscowości Taormina na Sycylii.

Kandydaturę Polski, jako kraju – organizatora przyjęli delegaci Międzynarodowej Komisji Numizmatycznej (International Numismatic Council), którzy zebrali się 20 września 2015 r., dzień przed rozpoczęciem XV Kongresu, na walnym zebraniu w Palazzo dei Congressi w Taorminie.

Filmy promujące Polskę, jako organizatora Kongresu:

Wersja polska:

Wersja angielska:

 

Na 3 stronie Newslettera Intrenational Numismatic Council,
znajduje sie informacja o XVI Kongresie i składzie Komitetu Organizacyjnego:

http://www.inc-cin.org/assets/pdf/newsletter/inen-23-2016.pdf