BN 2008

SPIS TREŚCI BN 2008:1(349)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część I).. 1
 • Walery Kostrzębski, Błędne drogi w zbieraniu numizmatów polskich.. 11
 • Bartosz Awianowicz, Pieśń na stulecie Horacego a personifikacje na monetach Oktawiana Augusta …. 19
 • Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz, Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część I)…. 27
 • Arkadiusz Dymowski, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu województwa lubuskiego.. 39
 • Kazimierz Drożdż, Nieznana 6-krajcarówka śląska….47
 • Eugeniusz Kępiński, Chrzanów – nieznane bony Wienera.. 49
 • Angelika Dłuska, Monety zastępcze i żetony wschodniopruskiego majątku rodziny von Rose w DÖhlau (Dylewo – woj. warmińsko-mazurskie).. 51
 • Artur Galas, Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część I)? 63
 • Wojciech Kicman, Muzeum Legii Honorowej w Paryżu….. 69
 • Pro memoria…. 73
 • Z życia Towarzystwa…. 76
 • Wydawnictwa ZG PTN….. III

SPIS TREŚCI BN 2008 : 2(350)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część II).. 81
 • Piotr Jaworski, Marek Kołyszko, Krzysztof Misiewicz, Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część II)…. 95
 • Arkadiusz Dymowski, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Wielkopolski. 103
 • Katarzyna Lach, Świątynie Artemidy na monetach bitych w Azji Mniejszej w okresie rzymskim 115
 • Tomasz Rudnicki, Fałszerstwa szelągów Zakonu Krzyżackiego… 123
 • Witold Borowski, Fałszowanie grubszej monety koronnej za czasów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta… 133
 • Artur Galas, Materiały do inwentaryzacji monet zastępczych i żetonów ze Śląska (część II)… 143
 • Krzysztof Filipow, “Bez atu” – medal pamiątkowy za wojnę 1918-1921..153
 • Wydawnictwa ZG PTN… III

SPIS TREŚCI BN 2008:3(351)

 • Edmund Kopicki, Monety koronne Władysława IV 1632-1648 (część III)….. 161
 • Arkadiusz Dymowski, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kujaw i Ziemi Gostynińskiej…. 167
 • Witold Borowski, Półgrosz koronny Władysława Jagiełły  z legendą otokową MONETA WLADISLAI…… 177
 • Dariusz Rop, Unikatowy szeląg Stefana Batorego z herbem Litwy, próba czy pomyłka?. 181
 • Dariusz Ejzenhart, Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część I)…… 183
 • Zbigniew Kiełb, Spis urzędników koronnych i litewskich, których herby występują na monetach i liczmanach emitowanych od XV do XVIII w. (część II)….. 197
 • Czesław Chmielecki, Nieznany bon 5 markowy oflagu II C Woldenberg….. 209
 • Czesław Chmielecki, Gdański żeton żydowskiej kasy pożyczkowej…… 213
 • Wojciech Siwiak, Żetony DAG Fabrik Bromberg……. 215
 • Stanisław Skotny, Biżuteria patriotyczna stanu wojennego wykonana z monet – kilka refleksji….. 217
 • Witold Garbaczewski, Poznański medal Na odrestaurowanie ratusza (23 sierpnia 1913 r.)…… 219
 • Zbigniew Szczerbik, Jubileuszowe medale miasta Praszki.. 223
 • Wojciech Kicman, Ordery i odznaczenia Józefa Piłsudskiego…… 227
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część I)…. 229
 • Recenzje, nowości wydawnicze…….. 236
 • Z życia Towarzystwa…….. 239
 • Wydawnictwa ZG PTN…. III

SPIS TREŚCI BN 2008:4(352)

 • Arkadiusz Dymowski, Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kielecczyzny i południowego Mazowsza…. 241
 • Dariusz Ejzenhart, Herby i znaki mennicze na trojakach polskich (część II)…. 253
 • Piotr Czarnecki, Nowy wariant rewersu szóstaka Jana III Sobieskiego z mennicy krakowskiej…. 267
 • Tomasz Duchnowski, Wyobrażenia i legendy jako efekt przemian politycznych w Prusach od końca XVII do połowy XVIII w. (na podstawie znalezisk z okolic Reszla)… 271
 • Czesław Chmielecki, Pamiątkowy ryngraf kapitana Burzyńskiego z roku 1935…. 277
 • Czesław Chmielecki, Medal francuski Henryka Walezego..279
 • Czesław Chmielecki, Odznaka rozpoznawcza Stoczni Gdańskiej z okresu II wojny światowej….. 281
 • Eugeniusz Kępiński, Chrzanów – bony Wiktora Bieleckiego. 283
 • Witold Garbaczewski, Pieniądz zastępczy Koronowa nad Brdą (Crone a.d. Brahe)….. 287
 • Wojciech Kicman, Gen. Franciszek Wawrzyniec Kamiński ps. “Zenon Trawiński”, “Olsza”… 293
 • Wojciech Kicman, Artur Rubinstein i jego ordery….. 297
 • Jakub Maruszczak, Z historii polskiej falerystyki XX-lecia międzywojennego. Państwowa Odznaka Motorowa – projekt w trakcie realizacji…… 299
 • Bogumił Sikorski, Nieznane lub mało znane żetony z obszarów byłych zaborów: rosyjskiego i austriackiego (część II)….. 303
 • Tomáš Kleisner, Georg Hübner czy Georg Hautsch?…. 313
 • Pro memoria…. 315
 • Witold Garbaczewski, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa…… 317
 • Z życia Towarzystwa….. 319
 • Wydawnictwa ZG PTN. Prenumerata BN w 2009 r…. III