BN 2009 : 2 (354) Kamil Kopij, Mennictwo synów Pompejusza Wielkiego w Hiszpanii