BN 2009 : 3 (355) Krzysztof Wnęk, Nieznany typ grosza z mennicy wrocławskiej