BN 2009 : 4 (356) Witold Borowski, Głos w kwestii datowania półgroszy koronnych Władysława Jagiełły