BN 2010 : 1 (357) Halina Młodecka, Wybrane problemy konserwacji srebrnych numizmatów pochodzących ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi