BN 2011 : 1 (361) Witold Borowski, Współczesne fałszerstwa monet Kazimierza Jagiellończyka (Część I)