BN 2011 : 2 (362) Tadeusz Bohatyrewicz, Ciekawe monety ze skarbu znalezionego w Liwie