BN 2012 : 1 (365) Andrzej Fąk, Awers i rewers – różne strony tej samej monety