Augustów

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,
godz. 18:00,
Dom Nauczyciela, ul. 29 Listopada 9,
16-300 Augustów,
e-mail: ptn_augustow@fr.pl
www.ptnaugustow.fr.pl