Konferencje naukowe

 

W 1994 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna w Supraślu. Mało kto wtedy sądził, że Supraśl na stałe zapisze się na numizmatycznej mapie Polski. Każda Konferencja stanowi bardzo duże wydarzenie – nie tylko naukowe i numizmatyczne. Supraśl spełnia olbrzymią rolę integracyjną dla państw Europy środkowo-wschodniej, której nie sposób przecenić. Jest praktycznie jedynym miejscem, w którym spotykają się cyklicznie przedstawiciele Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski.

 

Tytuły i daty poprzednich Konferencji:

 

– Wspólne dzieje pieniądza – 1994;
– Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego – 1996;
– Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym – 1998;
– Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – 2000;
– Pieniądz i banki – 2002;
– Pieniądz i wojna – 2004;
– Psucie pieniądza – 2006, plan referatów.
– Pieniądz – kapitał – praca – wspólne dziedzictwo Europy – 2008, plan referatów.
– IX Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna Pieniądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś – Estonia – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina – 2010, lista referatów.

– X Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna Pieniądz i systemy monetarne – wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś – Estonia – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina. Augustów 19-22 września 2012 r.  lista referatów.

– XI Międzynarodowa Konferencja Numizmatyczna Pieniądz a propaganda – wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś – Bułgaria – Czechy – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina. Augustów 4-7 czerwca 2014 r.  lista referatów.

Głosy zagraniczne o Konferencji:http://www.belcoins.com/news.phtml?showid=21

 

Materiały z każdej Konferencji ukazały się drukiem. W sumie, na wszystkich Konferencjach wygłoszono 500 referatów. Wiele z nich stanowi znaczny postęp w badaniach numizmatycznych, pozwala na nowe, inne spojrzenie na konkretne zagadnienie. Miarą wartości Konferencji w Supraślu i Augustowie jest coraz większa liczba cytowań referatów na niej wygłoszonych – zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Można przyjąć, że obecnie jest to największe wydarzenie numizmatyczne w tej części Europy.

 

Konferencje w Supraślu, a obecnie w Augustowie spotykają się z uznaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawsze starają się dofinansować organizację konferencji. Ostatnio, wśród nielicznych sponsorów znalazł się także Narodowy Bank Polski. Dotacje nie pokrywają całkowitych kosztów organizacyjnych, ale stanowią jednak znaczną pomoc, bez której zorganizowanie Konferencji byłoby po prostu niemożliwe.

 

Drugą Konferencją organizowaną przez PTN jest Międzynarodowe Sympozjum Numizmatyczne w Sanoku. Dotychczas odbyły się w tym mieście dwie takie imprezy, w 1999 i 2002 roku. Brali w nich udział przedstawiciele państw Euroregionu Karpackiego.

 

Pierwsze Sympozjum nosiło tytuł: Moneta i mennictwo w Małopolsce i krajach sąsiednich, zaś drugie: Moneta i mennictwo Euroregionu Karpackiego.