Każda środa miesiąca, godz. 15:00-17:00, Muzeum Historyczne ul. Warszawska 37, Białystok