Każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 16:00-18:00, Klub Osiedlowy Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa 148 ptn.koszalin@gmail.com