Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 17:00, Miejski Dom Kultury w Oleśnie