Każdy drugi czwartek miesiąca zebranie plenarne, a w czwarty czwartek miesiąca zebrania wymienne, godz. 16.00, ul. Wodna 27, Pałac Górków, Muzeum Archeologiczne, 61-781 Poznań