Każda niedziela (za wyjątkiem drugiej) miesiąca, WDK w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, sala 216, w godz. 9:00-12:00