Każda druga niedziela miesiąca, godz. 11:00, Muzeum Regionalne, Siedlce, ul. Piłsudskiego 11.