Pierwszy poniedziałek po 1 i 15 dniu miesiąca, godz. 18:00-20:00, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK,
ul. Sienkiewicza 30/32, sala 110.