Każdy czwartek miesiąca, godz. 17:00, Zespół Szkół Ekonomicznych, sala 45