Każda środa po pierwszym i piętnastym miesiąca kalendarzowego, godz. 16:00, Muzeum Archeologiczne “Arsenał”, ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław

https://www.facebook.com/ptn.wroclaw

mail: ptnwroclaw@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCcYSHJN_D6fC9E_Ym_44zog