BN 2012 : 4 (368) Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japoński pieniądz papierowy z początku drugiej połowy XIX wieku