red. Krzysztof Filipow

Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Białystok-Augustów 18-21 września 2008.
Referaty wygłoszone podczas VIII Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku i Augustowie. W sumie 36 artykułów poświęconych tematyce zawartej w tytule.

Wydanie: Warszawa 2008.

Okładka miękka, format B5, 301 stron.