red. Krzysztof Filipow

Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Białystok-Augustów 7-10 września 2006.

Referaty wygłoszone podczas VII Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku i Augustowie. W sumie 30 artykułów poświęconych tematyce zawartej w tytule.

Wydanie: Warszawa 2006.

Okładka miękka, format B5, 216 stron.