BN 2013 : 1 (369) Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP