IV SYMPOZJUM NUMIZMATYCZNE
organizowane przez redakcję Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych
odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2013 roku na Zamku Książąt Głogowskich