PROGRAM

XI WALNEGO ZJAZDU

SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NUMIZMATYCZNEGO

 

Piątek 24.05.2013 r.

 

Od 00.00   – Przyjazd do Hotelu Baron ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin, www.baron.lubin.pl, tel. +48 76 847 86 00. Przystanek PKS w Lubinie NA ŻĄDANIE.

15.00         –   Wymiana kolekcjonerska

19.00         –   Kolacja

 

 

Sobota 25.05.2013 r.

 

 

08.00         –   Śniadanie

09.00         –   Uroczyste otwarcie XI Walnego Zjazdu Delegatów PTN

09.30         –   Sesja naukowa

                  –   mgr Robert Pieńkowski, Księstwo Legnicko-Brzesko-Wołowskie na monetach

                  – Janusz Kozerski – Wielki Mistrz Zakonu

10.30         –   Rozpoczęcie obrad IX Walnego Zjazdu Delegatów PTN

(w trakcie o 14.00 przerwa na obiad)

                  –   Powołanie Prezydium i Sekretariatu Zjazdu

                  –   Wybór Przewodniczącego obrad i protokolantów

                  –   Odczytanie listy Zmarłych Członków PTN – Adam Zając

                  –   Powołanie Komisji Zjazdowych:

  • Mandatowej
  • Do przyjęcia protokołu z poprzedniego Zjazdu
  • Uchwał i wniosków
  • Skrutacyjnej

                  –   Sprawozdanie z działalności

  • Zarządu Głównego – Adam Zając
  • Sprawozdanie Skarbnika ZG PTN – Jan Milner
  • Głównej Komisji Rewizyjnej – Maria Suślik-Idczak
  • Sądu Koleżeńskiego – Janusz Lewkowicz

                  –   Wystąpienie Prezesa ZG PTN – Mariusz Mielczarek

                  – Sprawozdanie Komisji Mandatowej

                  –   Sprawozdanie Komisji do przyjęcia protokołu z poprzedniego Zjazdu

                  –   Dyskusja nad sprawozdaniami

                  –   Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków

                  –   Przedstawienie kandydatur do godności Członka Honorowego PTN – Adam Zając

                  –   Wolne wnioski

                  –   Zamknięcie obrad IX Walnego Zjazdu Delegatów PTN

19.00         –   Uroczysta kolacja

 

Niedziela 26.05.2013 r.

 

08.00         –   Śniadanie

08.40         –   Wyjazd autokarami do Jaworu i Legnicy

09.00         –   Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze

10.50         –   Zwiedzanie Mauzoleum Piastów Śląskich przy kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy

11.30         –   Zwiedzanie Muzeum Miedzi w Legnicy

12.30         –   Zakończenie XI Walnego Zjazdu Delegatów PTN.

 

 

Hotel jest zarezerwowany od czwartku 23 maja do poniedziałku 27 maja br., w związku z tym przyjeżdżający mogą zgłaszać się do hotelu o dowolnej porze w czwartek i piątek (23-24 maja).

Uczestnicy Zjazdu, którzy potrzebują przyjechać w czwartek lub zostać do poniedziałku proszeni są o zgłoszenie tego faktu do biura ZG PTN.

 

W niedzielę 26 maja, jadąc na wycieczkę, jest możliwość zabrania bagaży do autokaru
i wyjazdu do domu z Legnicy lub powrotu do hotelu i wyjazdu z Lubina.