Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział w Radomiu im. Teofila Rewolińskiego

Zaprasza na 
III Radomską Giełdę Numizmatyczną MONETARIUM

1 czerwca 2013 roku, godz. 11:30 - 18:00
Gmach Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53

Więcej informacji na stronie:
http://ptn.radom.pl/

Serdecznie zapraszam,
Przemysław Ziemba
prezes Oddziału Radomskiego
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego