Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym IV Seminarium i Spotkaniu Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, czasopisma numizmatycznego (ISSN 1732-8942) wydawanego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział we Wrocławiu. Seminarium tym razem zorganizowane zostanie przez Redakcję i Autorów WZN jako międzynarodowe sympozjum.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Sympozjum odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2013 roku w Głogowie – w jednym z najstarszych polskich miast na Dolnym Śląsku, w którym dokonano odkrycia wielu skarbów monet głównie średniowiecznych.

Program IV SymNum’2013

Historia naszych spotkań

Redakcja Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych zorganizowała pierwsze Seminarium i Spotkanie Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych 7 lipca 2007 r. w pięknej Sali Rady Kuratorów przy ulicy Grodzkiej we Wrocławiu, we współpracy z Gabinetem Numizmatyczno-Sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W pierwszym Spotkaniu, które przybrało w efekcie charakter również seminarium o charakterze naukowym, uczestniczyli tylko Autorzy WZN – z zaproszonych 21 Autorów wzięło udział 15 osób. Referaty na I SemNum wygłosili: Barbara Butent-Stefaniak, Kazimierz Choroś, Łukasz Koniarek Borys Paszkiewicz i Robert Pieńkowski. Seminarium miało charakter zamknięty. Postanowiono wówczas, że SemNum organizowane będzie cyklicznie co 2 lata.

II SemNum odbyło się 25 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej Starej Plebanii przy pl. Nankiera we Wrocławiu, w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Polsce. II SemNum miało już charakter otwarty. Wzięło w nim udział 51 osób. Referaty na II SemNum wygłosili: Marek Bednarek, Kazimierz Choroś, Jarosław Dutkowski, Magdalena Karnicka, Łukasz Koniarek, Paweł Kozerski, Janusz Kujat, Andrzej Musiał i Borys Paszkiewicz.

Z kolei III SemNum, tym razem już dwudniowe, odbyło się w dniach 15-16 października 2011 roku na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, w ramach obchodów 700-lecia utworzenia księstwa brzeskiego. Referaty wygłosili: Jarosław Bodzek i Mateusz Woźniak, Jarosław Dutkowski, Robert Forysiak-Wójciński, Marzena Grochowska-Jasnos, Paweł Kozerski oraz Krystian Książek. W Seminarium w Brzegu wzięło udział 55 osób z Polski i z Czech: miłośnicy numizmatyki śląskiej nie tylko z Brzegu i Wrocławia, ale także z Bytomia, Chorzowa, Gdańska, Katowic, Krakowa, Kudowy Zdrój, Olesna, Opola, Piekar Śląskich, Praszki oraz Zabrza, oraz 2 osoby z czeskiego Brna. Wśród uczestników byli przedstawiciele muzeów oraz redaktorzy czasopism numizmatycznych z Polski i z Czech.

W tym roku Redakcja i Autorzy WZN zapraszają razem z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Głogowie na Międzynarodowe Sympozjum do Głogowa.
W trakcie IV SymNum wygłoszonych zostanie 7 referatów nt. numizmatyki śląskiej oraz szereg krótkich komunikatów dotyczących najciekawszych monet książąt śląskich oraz królów czeskich i polskich z dynastii Jagiellonów w zbiorach muzealnych. Ponadto zwiedzać będziemy także Zamek Książąt Głogowskich, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, w tym wystawę numizmatyczną skarbu nowożytnego z Głogowa, a ponadto w niedzielę zorganizowana zostanie wycieczka po historycznym Głogowie.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Programie IV SymNum.

O kolejnych naszych spotkaniach w 2015 i w 2017 roku poinformujemy w trakcie IV SymNum w Głogowie.

Referaty wygłaszane na naszych seminariach publikowane są w specjalnych numerach Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych.

Udział w SymNum’2013 jest bezpłatny, ale koszty dojazdu i noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Dodatkowe informacje organizacyjne

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w SymNum’2013 do 25 czerwca 2013 r.:
– mejlowo na adres: wzn@poczta.neostrada.pl
– albo telefonicznie lub sms-em na nr: 601-566.058.

Kazimierz Choroś
Redaktor WZN