BN 2013 : 2 (370) Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowana odmiana halerza miejskiego Bolkowa z XV w