Biblioteka

Od 1953 r. Koło Numizmatyczne Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego zaczęło tworzyć specjalistyczną bibliotekę naukową, której podwalinami stały się tak cenne pozycje jak: Heinrici de Bunau, Ivre Circa Rem Monetariam in Germania z 1730 r. czy Mikołaja Kopernika rozprawa o monecie wydanie z 1816 r. lub Joachima Lelewela Polska. Dzieje i rzeczy jej rozpatrywane pochodzące 1863 r., Edwarda Raczyńskiego Gabinet medalów polskich wydawany w latach 1841-1845 albo Kazimierza Stronczyńskiego Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów wydane w 1883 roku. Dzieł takich – oryginalnych pozycji z XIX w. – biblioteka posiada obecnie niemal 100 egzemplarzy.

 

W miarę rosnącej liczby numizmatyków w szeregach Towarzystwa Archeologicznego w 1971 r. zostało ono przemianowane na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, a w 1991 r. nastąpiła reaktywacja Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zarząd Główny PTN stanowi pieczę nad biblioteką numizmatyczną, która w skali kraju jest unikalna, posiadając ponad 4000 woluminów, 184 tytuły wydawnictw ciągłych polskich i zagranicznych oraz 64 tytuły wydawnictw ciągłych wydawanych przez Oddziały Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego lub regionalne ośrodki numizmatyczne. Jest unikalna, gdyż jako jedyna w Polsce skupia w jednym miejscu całość literatury polskiej i zagranicznej całkowicie poświęconej numizmatyce, medalierstwu, sfragistyce oraz falerystyce i stanowi olbrzymią pomoc naukową zarówno dla członków Towarzystwa, jak i wszystkich zainteresowanych: studentów, pracowników naukowych, kolekcjonerów, jak również biegłych sądowych czy po prostu pasjonatów.

 

Biblioteka i czytelnia są otwarta dla wszystkich od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.30.