Artykuły 2013

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Katalog monet 3-krajcarowych Księstwa Karniowskiego i Opawskiego
Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, The catalogue of 3-kruzer coins of the Duchy of Krnov and Opava

 

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowana odmiana halerza miejskiego Bolkowa z XV w.
Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted variety of city heller of Bolków from the 15th c.

 

Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP
Witold Borowski, A few remarks on ternarii of Władysław Jagiełło with signature NP

 

Krzysztof Wnęk, Wielkie afery z małą monetą. Fałszowanie na wielką skalę miedzianych szelągów Jana Kazimierza w drugiej połowie XVII wieku
Krzysztof Wnęk, Big scandals with small coin. Large-scale counterfeiting of copper shillings of John Casimir in the second half of the 17th c.