Zarząd Oddziału PTN w Zielonej Górze, wspólnie z Oddziałem PTN w Gorzowie Wielkopolskim, organizuje w dniach 21-22.09.2013 swoim członkom i sympatykom wyjazd do otwartego w końcu czerwca br. Europejskiego Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie.
 
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z nowoczesnym wystawiennictwem obiektów numizmatycznych oraz poszerzenie wiedzy o unikatowych monetach i medalach, pokazanych po raz pierwszy od 1939 r.
 
Członkowie Oddziału otrzymują dofinansowanie, natomiast sympatycy pokrywają koszty wyjazdu w całości.
 
 
Prezes Oddziału PTN w Zielonej Górze
 
Adam Wojtkowiak