BN 2013 : 4 (372) Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Katalog monet 3-krajcarowych Księstwa Karniowskiego i Opawskiego