BN 2014 : 1 (373) Bartosz Awianowicz, Przemiany w ikonografii VIRTUS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra

pdf