MEDALIERZY POLSCY. MÓJ JAN PAWEŁ II

Od 24 czerwca do 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie będzie trwała wystawa kolekcji „Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II 2014”. Wystawa jest unikatowym wydarzeniem – ponad 70 najwybitniejszych polskich medalierów opowiada o swoich osobistych relacjach z osobą i dziełem Jana Pawła II poprzez stworzone specjalnie na tę okoliczność prace. Ekspozycja wzbogacona została o wybrane dzieła medalierstwa światowego – ponad 200 medali uznanych artystów polskich
i zagranicznych, które przypominają historię pontyfikatu i dzieło Jana Pawła II. Wydarzenie organizowane jest pod patronatem honorowym Metropolity warszawskiego – Jego Eminencji księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Wystawa powstała we współpracy Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Absolwentów DZIEŁO – przy Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Mecenasem wystawy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzieła poświęcone upamiętnianiu wydarzeń pontyfikatu realizowane były od samego początku posługi papieskiej Jana Pawła II. Medale powstawały z okazji kolejnych pielgrzymek Papieża
do Ojczyzny, rocznic, nadawania papieskiego patronatu instytucjom itp, stając się  dziełami przede wszystkim okolicznościowymi. Okoliczności – będąc swego rodzaju „protezą” – z jednej strony pomagały rozwiązać Artyście „zadany temat”,  z drugiej jednakże stanowiły ograniczenie. Pozostał zatem kapitał osobistych odpowiedzi na pytanie o Osobę, dzieło, dziedzictwo Jana Pawła. Powyższe przemyślenia stały się  punktem wyjścia pomysłu, by zwrócić się do polskich artystów rzeźbiarzy – medalierów z zaproszeniem do osobistego zmierzenia się z tematem Mój Jan Paweł II. Tak zrodziła się idea projektu. Kolekcja medalierska, która jest przedmiotem wystawy, składa się z prac ponad 70 polskich współczesnych artystów medalierów, którzy stworzyli specjalnie dla jej powstania, dzieła poświęcone pamięci Jana Pawła II. Są to prace bardzo osobiste, mówiące o przemyśleniach, wydarzeniach z życia prywatnego. Artyści sięgnęli głęboko do swoich doświadczeń, które wywarły piętno na ich życiu. Często były to przebłyski konkretnych momentów, które miały miejsce wiele lat temu, a których medale stają się reminiscencją. Niektórzy natomiast podjęli trud symbolicznego zilustrowania wpływu Jana Pawła II na własną egzystencję.  Jednocześnie grono zaproszonych artystów oddaje również wysoki i uznany w świecie poziom polskiej szkoły medalierskiej. Wielu autorów to nauczyciele akademiccy polskich uczelni artystycznych, członkowie prestiżowej międzynarodowej federacji medalierskiej FIDEM oraz laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów  rzeźbiarskich i medalierskich.

Wydarzeniu dedykowana jest strona internetowa: www.medal-jp2.eu . Pełna funkcjonalność strony od dnia 2 czerwca.

Warszawa 30 maja 2014

Kontakt: Bernard Marek Adamowicz –  autor wystawy; bmadamowicz@medal-jp2.eu, tel. 601 170 561