Bartosz Awianowicz, Przemiany w ikonografii VIRTUS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra
Bartosz Awianowicz, Transformations of the Virtus Iconography on the Roman Coinage since the Republic to Severus Alexander

 

Borys Paszkiewicz, Monety bełskie księcia Jerzego Narymuntowicza
Borys Paszkiewicz, The Belz coinage of Prince George Narimantaitis

 

Andrzej Fąk,  Agalit i próby monetarne

Andrzej Fąk,  Agalite and mint tests

 

Jacek PartykaBony seryjne miasta Słupska
Jacek Partyka, The so called “serial bonds” of Slupsk