BN 2014 : 2 (374) Borys Paszkiewicz, Monety bełskie księcia Jerzego Narymuntowicza

pdf