red. Zbigniew Galus

13 artykułów.

Część z nich to referaty wygłoszone w 2013 podczas spotkań odczytowych Oddziału PTN w Warszawie.

 

SPIS TREŚCI

 

Wydanie: Warszawa 2013.

Okładka miękka, kolor, 240 stron.