Oddział PTN w Zielonej Górze, wspólnie z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, organizuje
w dniu 20 września 2014 r. w siedzibie muzeum w Międzyrzeczu
Pierwszą Lubuską Sesję Numizmatyczną.
 
Prezes Oddziału PTN w Zielonej Górze
 
Adam Wojtkowiak