BN 2015 : 1 (377) Borys Paszkiewicz, Grosz złotowy biskupa wrocławskiego Jana Turzona (skradziony ze zbiorów Zamku Arcybiskupiego w Kromieżyrzu)…

pdf