V Sympozjum Numizmatyczne i Spotkanie Autorów Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych, poświęcone numizmatyce śląskiej, odbędzie się w Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 4–5 lipca 2015 r. (sobota – niedziela). Tematem wiodącym będzie „Mennictwo miejskie na Śląsku w średniowieczu i w czasach nowożytnych”.
Propozycje referatów należy przesyłać w terminie do 12 maja 2015 r. na adres internetowy Redakcji WZN: redakcja.wzn@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, tytuł naukowy i afiliację autora oraz krótkie (1/2 strony) streszczenie proponowanego referatu. Referaty, wygłoszone na SymNum’2015, zostaną opublikowane w specjalnym numerze Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych (ISSN 1732-8942).

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce konferencyjnej V SymNum. (link do pliku pdf)

Kazimierz Choroś

Redaktor naczelny

Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych