Hieronim Czerwieniec

Katalog medali ze zbioru własnego autora
składający się z dwóch części:
I część zawiera ponad 400 medali z ich opisami,
II część stanowi jej dalszy ciąg i zawiera opis 200 medali.

Warszawa 2013

 

PŁYTA CD

 

SPIS TREŚCI