Prezentacja monety w Suwałkach

Mieszkańcy Suwałk i okolic, filateliści, numizmatycy oraz miłośnicy kultury, sztuki i historii mieli okazję świętować niebywałą uroczystość prezentacji nowej monety 20 zł z serii “Polscy malarze XIX/XX w.” przedstawiającej wybitnego artystę Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Moneta została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski w nakładzie do 30 000 szt. i wprowadzona do obiegu 30.07.2015 r. Monetę (awers i rewers) zaprojektowała Dominika Karpińska – Kopiec. Ekspertem merytorycznym była Eliza Ptaszyńska.

 

Dlaczego miejscem prezentacji zostały Suwałki? Alfred Wierusz – Kowalski urodził się 11 października 1849 roku właśnie w Suwałkach, a rok 2015 w rodzinnym mieście malarza został obwołany Rokiem Alfreda Wierusz -Kowalskiego.

 

Przygotowania do tych obchodów zaczęły sie już kilka lat temu. Z pomysłem wybicia monety z Wierusz – Kowalskim do Prezydenta Suwałk zgłosiła sie grupa inicjatywna pod przewodnictwem Stanisława Łobacza – prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwalkach już w 2011 roku. W tym też roku Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz wystąpił do NBP z propozycją emisji monety poświęconej suwalskiemu artyście. Lata 2011 – 2015 były wypełnione ciężką pracą grupy osób, ale ten trud opłacił się i zakończył się właśnie 30 lipca 2015 w budynku Resursy Obywatelskiej w Suwałkach – obecnie siedzibie Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

 

Uroczystości zaczęły się o godzinie 16:00 przejazdem “Poczty Specjalnej” z pod budynku Starej Poczty przy ul. Kościuszki (usytuowanej niedaleko rodzinnych budynków wybitnych Suwalczan: Alfreda Wierusz -Kowalskiego oraz pisarki Marii Konopnickiej) do budynku Muzeum. Zabytkowy dyliżans pędzący główną ulicą dawnych Suwałk wzbudzał wielkie emocje wśród licznie zgromadzonych widzów. Następnie przedstawiciele Poczty Polskiej przekazali przewożoną korespondencję Prezydentowi Miasta Suwałki Czesławowi Renkiewiczowi oraz Dyrektorowi Muzeum Okręgowego Jerzemu Brzozowskiemu, którzy dostarczyli przesyłkę do Sali Balowej Resursy.

 

Sala ta została specjalnie na tę uroczystość udekorowana. Na monitorach prezentowane były wydawnictwa NBP, prezentowano duży autoportret Wierusz – Kowalskiego oraz jeden z licznych jego obrazów przedstawiających wilka. Wspaniałym akcentem była przygotowana przez suwalskich numizmatyków wystawa monet, między innymi z serii “Polscy malarze XIX/XX w.” gdzie na pierwszym planie wzbudzały zainteresowanie dwa puste miejsca, przygotowane do ustawienia dwóch egzemplarzy nowej monety prezentujących awers i rewers.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski powitał wszystkich licznie przybyłych gości z przedstawicielami władz Suwałk, NBP, Poczty Polskiej, PTN. Prezydent Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz w krótkich słowach powitał dostojnych gości oraz przedstawił historię starań o umieszczenie prezentowanej monety w planie emisyjnym NBP oraz związki Arfreda Wierusz – Kowalskiego z Suwałkami i harmonogram obchodów Roku Wierusz – Kowalskiego. Prezentacji monety dwudziestozłotowej poświęconej Alfredowi Wierusz-Kowalskiemu dokonał członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Jacek Bartkiewicz i wspólnie z prezesem Stanisławem Łobaczem umieścili dwa egzemplarze monety na honorowym miejscu w gablocie wystawy. Nastąpiła krótka chwila dla dziennikarzy, którzy fotografowali nową monetę. Miłą niespodzianką było wręczenie Złotych Odznak PTN dwóm wyróżniającym się członkom: Romanowi Prawdzie i Henrykowi Owsiejewowi przez Honorowego Prezesa PTN Lecha Kokocińskiego .

 

Kolega Henryk Owsiejew wspólnie z Pocztą Polską wydał kilka walorów filatelistycznych, które udostępnił dla wszystkich zgromadzonych gości. Również Narodowy Bank Polski przeznaczył pewną pulę prezentowanej monety dla współorganizatorów uroczystości. Kolega Stanisław Łobacz wspólnie z prezesem Jackiem Bartkiewiczem dokonali wręczenia tych monet dla gości i osób zaangażowanych w pracach przy wydaniu prezentowanej monety oraz w pracach Towarzystwa i Stowarzyszeń współpracujących z PTN. Po wręczeniu upominków pani Barbara Jaroszek – Wicedyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego NBP przedstawiła proces powstawania monety od zgłoszenia propozycji tematycznej do wprowadzenia monety do obiegu oraz ujawniła kulisy powstawania przedstawianej monety.

 

Uroczystości zakończone zostały występem przedstawicieli Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia w Suwałkach.

 

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum z bogatym zbiorem obrazów Alfreda Wierusz – Kowalskiego. O prezentowanych zbiorach bardzo ciekawie opowiadała kustosz Eliza Ptaszyńska.
Uroczystościom towarzyszyło stoisko Poczty Polskiej, na którym można było nabyć ciekawe walory filatelistyczne z okolicznościowym datownikiem oraz numizmaty.

 

Organizatorami uroczystej prezentacji w pierwszym dniu emisji dwudziestozłotowej monety Alfreda Wierusz – Kowalskiego wyemitowanej przez Narodowy Bank Polski z serii “Polscy Malarze XIX/XX w.” było Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Suwałkach.

 

Z wielką radością też chciałbym poinformować koleżanki i kolegów, że w uznaniu zasług naszego Prezesa Oddziału PTN w Suwałkach Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał Stanisławowi Łobaczowi brązowy Krzyż Zasługi, który został uroczyście wręczony 08 sierpnia 2015 r. Na tej samej uroczystości ponownie został wyróżniony wraz z Grupą Rekonstrukcyjną do której należy Włócznią Jaćwinga. Serdeczne gratulacje.

 

Marek Nowicki (Kowale Oleckie)

 

Henryk Owsiejew Otrzymuje Złotą Odznakę PTN z rąk Honorowego Prezesa PTN Lecha Kokocińskiego.

Henryk Owsiejew otrzymuje Złotą Odznakę PTN z rąk Honorowego Prezesa PTN Lecha Kokocińskiego.

Jacek Bartkiewicz i Stanisław Łobacz dikonują prezentacji nowej monety 20 złotowej z Al;fredem Wierusz - Kowalskim

Jacek Bartkiewicz i Stanisław Łobacz dokonują prezentacji nowej monety 20 złotowej z Alfredem Wierusz -Kowalskim

Prezentacja monety zgromadziła wielu numizmatyków

Prezentacja monety zgromadziła wielu numizmatyków