Gabinet numizmatyczny

 

“Gabinet Numizmatyczny” pod takim hasłem 19 listopada 2015 roku o godzinie 18.00 w salach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, udostępniona zostanie nowa wystawa stała. Jest to projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Ekspozycja, oparta na zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, prezentować będzie monety i banknoty w ich obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej, północnej Małopolski. Szczególnie zaakcentowane zostaną skarby znalezione w regionie świętokrzyskim – starożytne, średniowieczne i nowożytne. Stanowią one łącznie ponad 22 tysiące obiektów, które staną się punktem wyjścia dla opowieści o historii pieniądza na naszych ziemiach.

W Gabinecie Numizmatycznym zaprezentowane zostaną również poszczególne środki płatnicze z czasów dynastii Piastów i Jagiellonów. Wyróżnione zostaną monety z epoki Wazów, związanej czasowo z Pałacem Biskupów Krakowskich – siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach.

Z pewnością interesujące dla zwiedzających okażą się także obiekty dokumentujące szerszy kontekst historii kraju. Należy do nich, będąca zarazem rzadkością kolekcjonerską, dwuzłotówka z okresu Księstwa Warszawskiego – wybita podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku.

W prezentacji wyróżnione zostaną także banknoty, stanowiące małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów. Rola i ewolucja pieniądza, opowiedziana przez pryzmat dziejów ojczystych, doprowadzi odbiorcę do lat 90. XX w.

Kuratorem wystawy jest Paweł Grzesik a koordynatorem Natalia Łakomska

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne objęło wystawę patronatem medialnym.