WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 1 (2012)

WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 1 (2012)

Spis treści

Od redakcji … 3

Mateusz Bogucki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie)
Mennictwo naśladowcze Słowiańszczyzny północno-zachodniej w X i XI wieku … 9

Adam Kędzierski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kaliskie Stanowisko Archeologiczne)
Denary krzyżowe Władysława Hermana i Zbigniewa ze skarbu ze Słuszkowa koło Kalisza … 21

Andrzej Romanowski (Muzeum Narodowe w Warszawie)
Monety mazowieckie w zbiorach Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie … 27

Kazimierz Drożdż (Oddział PTN w Warszawie)
Nieznany liczman hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Mieleckiego … 35

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Pierwsze polskie pieniądze papierowe z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej … 39

Maciej Widawski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
Kazimierz Sobański i jego zbiór monet w Muzeum Narodowym w Warszawie … 91

Andrzej Grzymkowski (Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie)
Znaleziska numizmatyczne z północnego Mazowsza w zbiorach Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie … 109

Jerzy Koziczyński (Oddział PTN w Płocku)
Medaliony i plakiety polskie. Odchodzący w niepamięć dział kolekcjonerstwa numizmatycznego … 119

Szymon Bereska (Oddział PTN w Warszawie)
Czy istnieje oryginalny pieniądz zastępczy Getta Warszawskiego? … 141

Juliusz Bieniaś (Oddział PTN w Warszawie)
Bolesław Onak – Wielki Darczyńca Oddziału PTN im. Karola Beyera w Warszawie … 147

Kalendarium 2012 … 161

Nadchodzące wydarzenia … 170