WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 4 (2015)

WARSZAWSKI PAMIĘTNIK NUMIZMATYCZNY TOM 4 (2015)

Spis treści

Od redakcji … 3

Krzysztof Jarzęcki (Oddział PTN w Toruniu)
Monety z przedstawieniem cesarzowej Sabiny we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego
Coins with aneffigy of the empress Sabina in easternprovinces of the Roman Empire … 7

Edward Soczewiński (Oddział PTN w Lublinie)
Nieudane eksperymenty mennicze
Mintingexperimentsthatfailed … 25

Witold Nakielski (Oddział PTN w Łodzi)
Brakteaty Bolesława III Krzywoustego. Stan badań, propozycje
Boleslaus III the Wrymouth’sbracteates. State of research, proposals … 31

Ewelina A. Miśta, Aneta Gójska ( Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
Adam Kędzierski, Dariusz Wyczółkowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
W poszukiwaniu źródeł srebrnego kruszcu we wczesnośredniowiecznej Polsce
In search of silverore in earlymedieval Poland … 63

Ryszard Kozłowski (Oddział PTN w Warszawie)
Aktywność mennicza Wschowy w XV i XVI wieku (zapomniany skarb ze Święciechowy)
The mintactivity in Wschowa in the XV and XVI century. (forgottenhoard from Święciechowa) … 79

Jan Gustaw Rokita (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Górze Kalwarii)
Medale upamiętniające ofiarowanie Janowi III Sobieskiemu orderów św. Ducha i św. Michała. Uwagi ikonograficzne
The medalscommemorating the orders of the Holy Ghost and St. Michael given to John III Sobieski. Iconographicalremarks … 103

Dariusz Pączkowski, Marek Tarnowski (Oddział PTN w Warszawie)
Analiza portretu Augusta III Wettyna na tynfach i ortach koronnych
The analysis of the portrait of Augustus III Wettin on crown tympfs and orts … 115

Piotr Chabrzyk (Oddział PTN w Łodzi, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
Ludwik Edward Rajszel, XIX-wieczny łęczycki kolekcjoner
Ludwik Edward Rajszel, XIX centurycollector from Łęczyca … 163

Wojciech Postuła (Oddział PTN w Warszawie)
Biżuteria patriotyczna – świadek historii 1860-1918 (na podstawie zbioru Autora)
The patrioticjewellery – a witness of history 1860-1918 (based on Author’sowncollection) … 185

Eliza Walczak (Gabinet Monet i Medali Muzeum Narodowe w Warszawie)
O „drugim życiu” pewnej rosyjskiej monety…
About „the second life” of a certain Russian coin …195

Marian Cieślak (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)
Historia ruchu numizmatycznego we Włocławku
The history of numismaticmovement in Włocławek … 199

Kazimierz Drożdż (Oddział PTN w Warszawie)
Jeszcze o denarach krzyżowych
The more on cross-deniers … 215

Kalendarium 2015 … 218

Nadchodzące wydarzenia … 234